GoedBericht.nl logo
English Blog

eerstgeborenen & eerstelingen (4) – in de toekomst

07-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 7 juli 2019 te Urk

Christus is sinds zijn opstanding uit de doden, de Eersteling van een nieuwe schepping. Degenen die bij hem horen in deze tijd zijn eerstelingen. Daarover hebben we nagedacht in voorgaande studies. Wanneer straks na de wegrukking van de ekklesia (1Thes.4) God het Koninkrijk gaat openbaren in deze wereld, dan zal Israël daarin het eerste volk zijn. Israël is (in zekere zin) dus ook een volk van eerstelingen. En via een selectie uit deze eerstelingen, de 144.000, zal de boodschap van het aangebroken Koninkrijk wereldwijd worden uitgebazuind.

Powered by RedCircle

Delen: