GoedBericht.nl logo
English Blog

de zonen Gods in Genesis 6 (I)

14-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 14 juli 2019 in Zoetermeer

Vlak voor de geschiedenis van de zondvloed lezen we in Genesis 6 over “de zonen Gods” die gemeenschap hadden met “de dochters van de mens”. Het nageslacht dat zij voortbrachten heet “de Nephilim” (lett. gevallenen). Zij worden beschreven als “machtige mannen, de mannen van naam sinds de aeon”. Later komen de Israëlieten in Kanaän weer “Nephilim” tegen, reuzen van meer dan drie a vier meter lang! Wat was hun oorsprong? In de brieven van Petrus en Judas wordt in dit verband verwezen naar engelen die hun oorsprong ontrouw werden en die aanleiding gaven tot de zondvloed. Ook in

disclaimer: foto van skelet op dia 24 blijkt een hoax. Waarvoor excuses.

Powered by RedCircle

Delen: