GoedBericht.nl logo
English Blog

het Evangelie van de besnijdenis (2)

06-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet
6 maart 2022, Urk

In Galaten 2 lezen we dat Jakobus, Petrus en Johannes aan Paulus “de rechterhand van gemeenschap” geven, opdat hij naar de natiën zou gaan en zij zich zouden (blijven) richten tot de besnijdenis. Die specifieke adressering zien we ook terug in de brieven die zij hebben geschreven. Hun brieven hebben ten onrechte de naam algemeen of ‘katholiek’ te zijn aangezien het in werkelijkheid besnijdenis-geschriften betreft. In deze studie willen we dat feit nader bezien en ook ontdekken wat dit betekent.

deel 1
deel 2
deel 3

Powered by RedCircle

Delen: