GoedBericht.nl logo
English Blog

epi-gnosis: kennen en kennen is twee (1)

30-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet
Engelsbach (DE), 30 juli 2023

Het Griekse begrip ‘epi-gnosis’  komen we vaak in het Nieuwe Testament tegen. Het wordt o.a. vertaald met inzien, bemerken, begrijpen, grondig kennen. Het basisidee achter het begrip is dat ‘epi-gnosis’ kennis veronderstelt, maar ook méér is en kennis te boven gaat. In deze studie wordt nader ingegaan op Paulus’ gebed in  Efeze 1 waarin God bidt om een geest van wijsheid en onthulling in besef van Hem.

Powered by RedCircle

Delen: