GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 94: vaardig in het recht (2)

23-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet
23 juli 2023, Den Haag

In dit tweede deel vervolgen we de bespreking van Psalm 94 vanaf vers 12. Het zal ons bevestigen in wat we eerder vaststelden, namelijk dat deze psalm profetisch is en verwijst naar de tijd dat God in lichtglans zal verschijnen en aan Zijn volk en aan de natiën recht zal doen. Hoe pijnlijk en hard dat proces ook moge zijn, het is Gods liefde die zowel recht zet alsook terechtbrengt.

Powered by RedCircle

Delen: