GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

de twee getuigen (3, slot)

02-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 2 januari 2022 te Urk

Gedurende bijna 1260 dagen zijn de twee getuigen in Jeruzalem onaantastbaar. Ondanks dat “het beest dat uit de afgrond opkomt” hen de oorlog aandoet. Ten slotte worden ze toch gedood en gedurende drie en halve dag blijven hun lijken als een overwinningstroffee op het plein in de stad liggen. Heel de wereld aanschouwt het en viert feest omdat deze lastposten eindelijk geliquideerd zijn. Todat er plotseling leven in hen komt en zij op hun voeten gaan staan. Ze stijgen op ten hemel en verdwijnen ten aanschouwen van iedereen in “de nevel”. In datzelfde uur vindt een grote aardbeving plaats in Jeruzalem en zevenduizend mensen van naam komen om. De rest die overleeft roept de naam van God aan en ontkomt uit de stad. Dit is het beroemde moment dat de Heer aan het einde van Israëls grote verdrukking zijn voeten zal zetten op de Olijfberg.

Powered by RedCircle

Delen: