GoedBericht.nl logo
English Blog

8. Handelingen 13:13-13:25

26-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 26 februari 2015 in Rijnsburg

Paulus en de zijnen maken vanaf Cyprus de oversteek naar Pamfylie en trekken 160 kilometer door een woest gebied richting Antiochië in Pisidië. Op de sabbat bezoeken ze de synagoge en Paulus krijgt de gelegenheid een woord van bemoediging te spreken tot de aanwezigen. Hij verhaalt hoe God het volk Israël uitverkoren en begunstigd heeft en doorloopt de geschiedenis vanaf de aartsvaders, via de uittocht, de woestijnreis, de verdeling van het land, de richteren-periode, Samuël en Saul om uit te komen bij koning David. Dat is Paulus’ opstap om te spreken van de nazaat van David, op wie al de beloften aan Israël betrekking hebben.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: