GoedBericht.nl logo
English Blog

38. Handelingen 24:16-27

06-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus verdedigt zich voor stadhouder Felix met verve. Deze is ongetwijfeld overtuigd van Paulus’ onschuld. Maar om de Joden te vriend te houden, durft hij het niet aan om Paulus vrij te spreken. Met een smoes verdaagt hij het proces. Tot zijn aftreden houdt hij Paulus gevangen. Al is het onder een regime waarin Paulus veel comfort en vrijheid geniet. Felix komt ook niet los van wát Paulus te melden en converseert zeer regelmatig met hem. Paulus blijft zuiver en ondanks uitlokking van Felix’ zijde, doet hij geen pogingen om middels steekpenningen vrij te komen.

Helaas geen audio-files van deze avond, vanwege een (zo bleek naderhand) kapot microfoontje…

Delen: