GoedBericht.nl logo
English Blog

24. Handelingen 19:1-9

21-04-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 21 april 2016 in Katwijk.

Als Paulus in Efeze arriveert, treft hij twaalf discipelen van Johannes de Doper. Hij stelt hen de vraag of ze de heilige Geest hebben ontvangen toen ze gelovig werden. Johannes had immers gepredikt dat Hij die na hem kwam zou dopen in heilige Geest. De twaalf blijken niet op de hoogte te zijn dat die Geest er inmiddels al was. En Paulus verkondigt hen de naam van de Heer Jezus. En ze worden gedoopt… nu echter niet in water maar in heilige Geest die op hen komt. Paulus legt hen de handen op en ze spreken in vreemde talen en profeteren. Een demonstratie aan Israël dat de Messias was gekomen en dat God tot hen sprak vanuit de natiën.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: