GoedBericht.nl logo
English Blog

7. Handelingen 12:25-13:12

05-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 5 februari 2015 in Rijnsburg

Barnabas en Saulus starten hun eerste zendingsreis (uitgezonden door de heilige geest) vanuit Antiochie. Met assistentie van Barnabas’ neef Johannes Marcus vertrekken ze naar Cyprus, het geboorte-eiland van Barnabas en doorreizen het eiland van oost naar west. In de havenstad Pafos ontmoeten ze de landvoogd Sergius Paulus die graag het Woord Gods van Barnabas en Saulus wil vernemen. Hier wordt de naam Paulus voor het eerst in het NT genoemd. In het bijzijn van Sergius Paulus bevindt zich een zekere Elymas, een Joodse pseudo-profeet die z’n best doet om Sergius Paulus af te houden van het Woord. Een tekenende situatie. Een ‘heiden’ die het Woord Gods wil horen en een Jood die daar juist niets van wil weten. Het is bij deze gelegenheid dat Saulus definitief Paulus gaat heten. Paulus doet Elymas ophouden (Gr. pau – pauze > paulus) en deze wordt een tijd lang blind. Het is illustratief voor de onderbreking in Gods heilshandelen met Israël. Door Israëls val gaat het Evangelie naar de natien…

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: