GoedBericht.nl logo
English Blog

11. Handelingen 14:1-14:20

30-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 30 april 2015 in Rijnsburg

Nadat Paulus en Barnabas vanuit Antiochië zijn uitgeweken komen zij in Ikonium terecht alwaar ze (zoals altijd) eerst naar de synagoge gaan. Tot Handelingen 28 behoudt Israël voorrang en geeft God aan het gepredikte woord getuigenis door wonderen en tekenen. Zo ook in Ikonium. De Joden provoceren een hetze tegen Paulus en Barnabas en om steniging te voorkomen vluchten zij naar Lystra. Daar treffen ze een man die vanaf zijn geboorte verlamd is en als deze luistert naar Paulus’ woord van genade wordt geloof gewekt. Paulus ziet dat en zegt hem op te staan. De man springt op en wandelt en de menigte reageert hysterisch. Barnabas en Paulus zouden niemand minder dan Zeus en Hermes zijn en zij willen aan hen offeren. Paulus reageert verontwaardigd en evangeliseert hen de levende God. Als de Joden echter vernemen dat de apostelen in Lystra zijn spelen ze het klaar om de stemming in Lystra geheel om te doen slaan. Paulus wordt gestenigd en terwijl ze veronderstellen dat hij dood is slepen ze hem buiten de stad. Omringt echter door enkele discipelen staat Paulus op en de volgende dag vertrekt hij naar Derbe.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: