GoedBericht.nl logo
English Blog

29. Handelingen 20:13-24

25-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Bijbelstudie gehouden op 24 november 2016 te Katwijk.

Vanuit Troas reist Paulus met de zijnen zuidwaarts en in Milete aangekomen laat hij de senioren van de ekklesia te Efeze bij zich komen. Om een woord van afscheid tot hen te spreken. De inhoud van Paulus’ toespraak is aangrijpend. Maar ook veelzeggend over de aard van Paulus’ bediening en boodschap.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: