GoedBericht.nl logo
English Blog

22. Handelingen 18:1-17

03-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 3 maart 2016 in Katwijk.

In Handelingen 18 wordt verhaald hoe Paulus vanuit Athene naar Korinthe gaat. Hij ontmoet daar Aquila en zijn vrouw Priscilla en omdat ze hetzelfde handwerk verrichten (tentenmaken) bleef hij ben hen. Op de sabbatten is Paulus actief in de synagoge om te betogen dat de Christus, Jezus is. Ondertussen vervoegen Silas en Timotheüs zich ook bij Paulus en schrijft hij de (eerste) Thessalonika-brief. In de synagoge wordt Paulus afgewezen en Paulus komt in het huis terecht van een God-vereerder, pal naast de synagoge. Veelzeggend! Van daaruit vindt Paulus’ woord wel veel ingang. De Joden proberen via de landvoogd Gallio, Paulus’ activiteiten te stoppen maar deze verklaart hun bezwaren als niet ontvankelijk.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: