GoedBericht.nl logo
English Blog

20. Handelingen 17:24-17:26

28-01-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 28 januari 2016 in Katwijk.

Paulus begint zijn toespraak op de Areopagus niet met Jezus en de opstanding, waarover hij gevraagd was te spreken. Nee, Paulus begint te spreken over “de GOD”. Dat is de basis van alles. Want omdat deze de ene en enige God is, is Hij ook werkelijk GOD. Hij hoeft zijn macht en vermogen namelijk niet te delen met wie dan ook. Daarom is Hij almachtig en alvermogend. Niemand weerhoudt Hem in het realiseren van zijn voornemen. Alles beschikt Hij, inclusief de wil van de mens. Het is typisch werk van de diabolos om dit simpele monotheïsme te verwisselen met een complex en onlogisch concept (drie-eenheid) dat in feite niet anders is dan verkapt polytheïsme.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: