GoedBericht.nl logo
English Blog

21. Handelingen 17:26-34

18-02-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 18 februari 2016 in Katwijk.

Paulus’ rede in het hart van Athene, de stad die als geen ander model staat voor de wijsheid van de wereld, confronteert zijn hoorders met de hen onbekende GOD. Religieus als zij waren, ze kenden God niet als GOD. Als Paulus daarom hen en iedereen overal oproept zich daarop te bezinnen, motiveert hij dit door te wijzen op een man die van Godswege is aangewezen door opstanding uit de doden. Maar zodra zijn toehoorders daarover horen, eindigt Paulus’ toespraak abrupt. Met spot en desinteresse reageren zij op het horen van dit zo on-Griekse feit. Een dwaasheid was het voor hen… met uitzondering van een paar ‘geroepenen’.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: