GoedBericht.nl logo
English Blog

23. Handelingen 18:18-28

31-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 31 maart 2016 in Katwijk.

Van Korinthe uit maakt Paulus de oversteek naar Efeze om vervolgens door te reizen naar Syrië (Antiochië). In Efeze laat hij Priscilla en Aquilla achter, maar in plaats van Syrië arriveert hij in Caesarea waarna hij kennelijk opgaat naar Jeruzalem om vervolgens alsnog af te dalen naar Antiochië. Het is het einde van zijn tweede reis vanuit Antiochië. Na enige tijd pakt Paulus het plan op om de discipelen die tijdens zijn reizen waren gemaakt, te bezoeken en te bevestigen in het geloof.

Terwijl Paulus door de streken van Galatië en Frygië reist arriveert ene Apollos, een welsprekende Jood uit Alexandrië in Efeze. Als Priscilla en Aquilla hem in de synagoge horen spreken vernemen ze hoe machtig hij is in de Schriften en ook op de hoogte blijkt van de doop van Johannes en geestdriftig en nauwkeurig daaromtrent leert. Ze nemen hem apart en updaten hem over Jezus Christus. Als Apollos vervolgens de oversteek maakt naar Achaje (Korinthe), toont hij de Joden aldaar en public, tot op de bodem via de Schriften, dat de beloofde Christus, Jezus is.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: