GoedBericht.nl logo
English Blog

8. Na Twee Dagen

17-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 17 maart 2016 in Rotterdam.

Over de koppeling tussen tussen de Bijbelse tijdbalk met de gangbare tijdrekening. In welk jaar bevinden we ons thans? En verder: wat zegt de Bijbel over de tijd sinds het heengaan van de Heer. Hoe lang blijft Hij weg oftewel: wanneer keert Hij weer terug? Hosea 6 spreekt daarover. Niet alleen over de omstandigheden waarin het volk Israël zich dan zal bevinden maar ook over het tijdstip waarop dat zal zijn. “Na twee dagen” en “op de derde dag”. Dat moge nogal cryptisch klinken: het is Petrus die in zijn laatste brief, deze taal ondubbelzinnig decodeert. Ook wijst hij op de belangwekkende rol van “onze geliefde broeder Paulus” in die tussentijd…

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: