GoedBericht.nl logo
English Blog

6. De 70-ste Week

14-01-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 14 januari 2016 in Rotterdam.

Zoals de tachtigjarige oorlog, tachtig jaar duurde, zo duren de zeventig jaarweken, zeventig jaarweken. Zeven jaarweken staat voor negen en veertig jaar plus een vijftigste jubeljaar, zodat zeventig jaarweken dus staat voor tien keer vijftig, dat is vijfhonderd jaar. Deze termijn begon bij Kores die het woord deed uitgaan om Jeruzalem te herstellen en ze zou eindigen als de Messias zijn werk van verzoening (beschutting) zou hebben volbracht. Maar Daniëls volk en de heilige stad zouden daar blind voor zijn: gezicht en profeet zouden voor haar worden verzegeld.

De zeventigste week is de jaarweek waarin de Messias een (nieuw) verbond zou bekrachtigen. De eerste drie en half jaar tot op zijn sterven, toen Hij in het uur van het avondoffer de offerdienst deed staken vanwege het scheuren van het voorhangsel van de tempel. Daarna zouden nog drie en half jaar volgen waarin de (inmiddels opgewekte) Messias het nieuwe verbond zou bekrachtigen voor velen van het volk en de heilige stad. Dit duurde tot de dood van Stefanus…

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: