GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Het Eerste Jaar Van Kores

19-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 19 november 2015 in Rotterdam.

De verwoesting van Jeruzalem zou zeventig jaar duren volgens de profetie van Jeremia. Het laatste jaar van die periode viel samen met de machtsovername van Babel door het Perzische rijk o.l.v. koning Kores. En meteen in dat jaar besluit deze machtige man om in opdracht van “de God des hemels” de tempel te Jeruzalem te herbouwen. De vraag is: wat bracht Kores daartoe? Het antwoord is gelegen in de boekrol van de profeet Jesaja, waarin ongeveer tweehonderd jaar eerder Kores reeds bij name genoemd was als degene die Jeruzalem en de tempel t.Z.t. zou herbouwen. Als Kores van deze profetie op de hoogte gebracht wordt (wellicht door de hoogbejaarde Daniël) is hij diep onder de indruk! Hij kan niet anders dan precies doen wat hem volgens Jesaja en Jeremia te doen stond.

Het is in datzelfde jaar dat Daniël een aangrijpend gebed bidt namens zijn volk en diep door het stof gaat. Maar nog voordat Daniël uitgebeden is brengt de engel Gabriel hem het bericht over, dat zojuist het woord is uitgegaan, nl. om de stad en tempel te herbouwen. En tevens krijgt hij een visioen over opnieuw een periode van zeventig jaarweken (= vijfhonderd jaren) die dit keer zou eindigen bij de Messias…

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

bekijk de video:

Delen: