GoedBericht.nl logo
English Blog

3. Van Salomo Tot Kores

29-10-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 29 oktober 2015 in Rotterdam.

In het vijfhonderdste jaar na de uittocht, wanneer de tempel- en paleiscomplexen gereed zijn, verschijnt de HERE opnieuw aan Salomo. Salomo wordt op het hart gebonden te luisteren naar het woord van God, opdat zijn troon bevestigd zou worden. Zo niet, dan zou zijn dynastie eindigen in een drama. De tempel zou verwoest worden en het volk in ballingschap terecht komen. We weten dat Salomo inderdaad uiteindelijk ongehoorzaam werd en verleid tot de afgoden.

Na Salomo’s dood brak het koninkrijk inderdaad in tweeën en Davids huis in Jeruzalem regeerde over nog slechts twee stammen. Twintig koningen volgden elkaar op over een periode van vierhonderd dertig jaren (gerekend vanaf de verschijning aan Salomo). Het ging van kwaad tot erger, totdat in het elfde jaar van Zedekia, Jeruzalem door de legers van Nebukadnezar met de grond gelijk gemaakt werd, de tempel incluis. Voor zeventig jaar, zoals voorzegd door Jeremia. Waarmee opnieuw een periode van exact vijfhonderd jaren werd afgesloten.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: