GoedBericht.nl logo
English Blog

9. Na Zes Dagen

07-04-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 7 april 2016 in Rotterdam.

Zoals de Bijbel leert dat de Heer “na twee dagen” zou terugkeren tot zijn volk om hen te doen herrijzen, zo leert de Schrift ook dat dit “de zevende dag” zal inluiden. De dag van de sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. In beide gevallen mag het ons niet ontgaan dat voor de Heer, één dag is als duizend jaar.

Dat aan de sabbatdag van het millennium zes millennia zullen vooraf gaan, is geen nieuwe vinding. De Joodse traditie is daar vanouds al mee bekend en ook voor de vroege kerkvaders was dit een vanzelfsprekend gegeven. Ook Luther ging hiervan uit.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: