GoedBericht.nl logo
English Blog

14. Johannes 4:46-5:16

14-04-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 14 april 2016 in Bodegraven

In deze studie eerst aandacht voor het tweede teken van Jezus dat Johannes beschrijft: de genezing van de zoon van de koninklijke man. Wederom bevond Jezus zich in Kana, waar Hij eerder water in wijn had veranderd. De koninklijke man is een beeld van Israël dat bestemd is een koninklijke natie te zijn. In zijn huis dreigde de dood, maar Jezus’ machtswoord bleek voldoende om levend te maken. In het zevende uur.

Het daarop volgende teken dat Johannes 5 beschrijft vond plaats op de sabbat, de zevende dag. Een man die 38 jaar verlamd was en hopeloos lag te wachten op beweging van het water in Bethesda. Die competitie was voor hem niet weggelegd. De 38 jaren herinneren aan Israëls verblijf in de woestijn, nadat de verspieders in het land waren geweest. Daarna was het Jozua die hen in het land van de belofte bracht. In Johannes 5 doet de ware Jozua de man opstaan en wandelen met zijn matras – een uitbeelding van rust en daarmee ook van de sabbat.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: