GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Johannes 5:16-5:30

05-05-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 5 mei 2016 in Bodegraven

Jezus wordt als sabbatschender neergezet door de Joodse leidslieden. En nog erger werd het door hen bevonden dat Hij God zijn eigen Vader noemen, omdat Hij daarmee zichzelf zou gelijkmaken met God. Op deze laatste beschuldiging met name gaat Jezus uitgebreid in. Hij betoogt dat Hij inderdaad Gods Zoon is, maar niets van zichzelf kan doen. Zijn heerlijkheid is juist dat hij uitsluitend doet en zegt waartoe zijn Vader Hem gezonden heeft. Dat is ook de reden waarom de Vader van Hem houdt en Hem alle volmacht heeft gegeven voor het oordeel en ook het vermogen om levend te maken. Zowel in letterlijke zin in de toekomst alsook in overdrachtelijke zin nu.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: