GoedBericht.nl logo
English Blog

1. Johannes 1:1-3 (inleiding)

19-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 19 februari 2015 in Bodegraven

Voor de pauze een aantal inleidende opmerkingen over het Johannes-evangelie. Over opvallende inhoudelijke en stilistische verschillen met de overige evangelie-schrijvingen. Johannes veronderstelt kennis van deze geschriften maar benadert Jezus’ leven vanuit een totaal andere invalshoek. Waar Matteus, Marcus en Lucas eindigen, daar begint Johannes. Wat weten we over de schrijver? Dateert dit geschrift inderdaad uit het einde van de eerste eeuw, zoals algemeen wordt aangenomen? En wat is het oogmerk van dit geschrift?

Na de pauze een bespreking van de majestueuze aanvangsverzen (1-3). Weinig passages in de Schrift zijn zozeer belast met theologische vooroordelen als de proloog van Johannes. Johannes zou spreken over de Zoon van God (of God de Zoon…) die later mens werd. Maar is dat zo? Of heeft Johannes het over Gods woord waardoor alles tot aanzijn is gekomen?

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: