GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Johannes 1:31-50

04-06-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 4 juni 2015 in Bodegraven

Johannes 1 beschrijft een reeks van vier dagen met bijzondere ontmoetingen, beginnend bij Johannes de Doper en overgaand naar Jezus Christus. Nadat Johannes de Doper heeft gewezen op het Lam van God, trekken twee van Johannes’ discipelen de conclusie vanaf nu Hem te volgen. Eén van hen, Andreas, is zo enthousiast en brengt zijn broer Simon Petrus bij Jezus. Daarna volgt ook hun plaatsgenoot Filippus hun voorbeeld, die op zijn beurt Natanaël vindt en wijst op de Messias uit Nazaret…

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: