GoedBericht.nl logo
English Blog

6. Johannes 2:10-2:25

24-09-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 24 september 2015 in Bodegraven

Jezus’ eerste teken (water dat veranderde in wijn) staat in contrast met Mozes’ eerste teken waarbij water in bloed veranderde. Het wonder in Kana staat model voor het nieuwe huwelijksverbond dat God met zijn volk zal sluiten. Dat zal de derde dag zijn maar tevens ook de zevende dag. Heel het Johannes-evangelie anticipeert op het Leven dat aan het licht zou komen via de dood en opstanding van Christus. Ook in de discussie die Jezus voert met de Joodse autoriteiten n.a.v. de tempelreiniging (zijn eerste publieke daad in Jeruzalem!) draait het daar om.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: