GoedBericht.nl logo
English Blog

10. Johannes 3:31-4:4

17-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van een studieavond gehouden op 17 december 2015 in Bodegraven

Het slot van Johannes 3 richt de schijnwerpers vol op de Zoon van God die inmiddels (wanneer Johannes dit optekent) boven allen geplaatst is en aan wie alles in handen is gegeven. In Hem en in Hem alleen, is het eeuw-ige leven, d.w.z. het leven van de toekomende eeuw(en) waarin Hij zal heersen in heerlijkheid. Slechts wie Hem geloven zullen die aeonen meemaken.
In Johannes 4 wordt een onderbreking beschreven van Jezus’ reis naar Gallilea en zijn tweedaags verblijf in Samaria. Dat begint met een gesprek aan de Jakobsbron. Een bron die een beeld is van de woorden Gods die aan het volk van Jakob zijn toevertrouwd…

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: