GoedBericht.nl logo
English Blog

10. Handelingen 13:38-13:52

09-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 9 april 2015 in Rijnsburg

Paulus sluit zijn toespraak in de synagoge van Antiochië af met een uiterst pijnlijke mededeling: Israël als natie en als verachters van het Woord zal verdwijnen. En God zou een werk gaan doen die voor dit voor dit volk wonderlijk en onbegrijpelijk zou zijn. God zou een nieuw werk onder de natiën gaan verrichten. Het was de ondankbare taak van Paulus om dit aan zijn volk te melden. Als Paulus een week later op uitnodiging wederom een toespraak in de synagoge mag houden, komt bijna de hele stad naar hem luisteren. Dit tot grote jaloezie van de Joden die onderkennen dat Paulus’ boodschap geheel ten koste gaat van hun nationaal en religieus bevoorrechte positie. De Joden bewerken dat de stemming geheel omslaat en Paulus en Barnabas moeten maken dat ze wegkomen….

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: