GoedBericht.nl logo
English Blog

5. De Verborgenheid Van Het Evangelie

16-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 16 april 2015 in Rotterdam

Paulus schrijft in Efeze 6 dat hij een gezant (ambassadeur) is in ketenen van de verborgenheid van het Evangelie. Waar dit in het internationale recht niet minder dan een oorlogsverklaring is, onderstrepen Paulus’ ketenen juist de aard van zijn Evangelie. Namens God heraut hij “het Evangelie van de vrede”, ongeacht de vijandschap van de wereld. Paulus is een gezant van “het woord van de verzoening”. God verzoent de wereld met Zich door te bewijzen dat Hij goed is. Toen de wereld zijn Zoon aan het kruis nagelde, rekende Hij het hen niet toe. Hij bewees dit door drie dagen later Hem op te wekken uit het graf, om aan diezelfde sterfelijke wereld het Leven te geven. Wie dit beseft kán geen vijand blijven. Zo verzoent God door het bloed van het kruis het al tot Zich. In deze tijd waarin Israël terzijde staat, laat God dit woord van “de verzoening der wereld” klinken.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: