GoedBericht.nl logo
English Blog

3. het Evangelie van mij (Paulus)

05-03-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 5 maart 2015 in Rotterdam

Drie keer komen we de uitdrukking “het Evangelie van mij” tegen in Paulus’ brieven. In het slot van de Romeinen-brief wordt duidelijk dat Paulus met deze exclusieve uitdrukking doelt op het goede bericht dat tot dusver altijd was verzwegen maar nu door onthulling aan hem was bekendgemaakt. Terwijl Israël tijdelijk terzijde is gesteld vanwege ongeloof, evangeliseert de Zoon van God vandaag via Paulus’ brieven aan de natiën. Paulus’ apostelschap, zijn Evangelie en ook zijn bediening komen rechtstreeks van boven. Het staat volkomen los van hen die reeds voor hem apostelen waren in Jeruzalem.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: