GoedBericht.nl logo
English Blog

38. Korinthe 16:13-24

29-01-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 29 januari 2015 in Bodegraven

Deze avond vond een bespreking plaats van het onderstaande gedeelte uit 1Korinthe 16.

13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!
14 Laat alles bij u in liefde toegaan.
15 Nog een verzoek, broeders: gij weet van het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben.
16 Stelt u dan ook onder zulke mensen, en onder ieder, die medewerkt en arbeidt.
17 Ik verblijd mij over de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaikus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben dezen aangevuld;
18 want zij hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Erkent dan zulke mensen.
19 U groeten de gemeenten van Asia. Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.
20 U groeten al de broeders. Groet elkander met de heilige kus.
21 Een eigenhandige groet van mij, Paulus.
22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranata!
23 De genade van de Here Jezus zij met u.
24 Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: