GoedBericht.nl logo
English Blog

30. 1Korinthe 15:20-23

11-09-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 11 september 2014 in Bodegraven

Deze eerste avond van het seizoen, vond een bespreking plaats van het onderstaande gedeelte uit 1Korinthe 15.

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: