GoedBericht.nl logo
English Blog

2. 1 Korinthe 1:11-18

27-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 27 december 2012 in Bodegraven.

Studieavond over 1Korinthe 1:11-18(NBG):

11 Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn.
12 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus!
13 Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?
14 . Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus;
15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt.
16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb.
17 . Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.
18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: