GoedBericht.nl logo
English Blog

13. Kolosse 3:17- 4:3

20-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 20 december 2012 in Rijnsburg

Studieavond over Kolosse 3:17- 4:3 (NBG):

17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
19 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
20 Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here.
21 Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
22 Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren.
23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;
24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.
25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
1 Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt.
2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt
3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: