GoedBericht.nl logo
English Blog

11. Kolosse 3:6-11

15-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 15 november 2012 in Rijnsburg

Studieavond over Kolosse 3:6-11(NBG):

6 om welke dingen de toorn Gods komt.(SV: over de kinderen der ongehoorzaamheid).
7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.
8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.
9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,
10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,
11 waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: