GoedBericht.nl logo
English Blog

32. 1Korinthe 15:26-28

09-10-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 9 oktober 2014 in Bodegraven

Deze avond vond een bespreking plaats van het onderstaande gedeelte uit 1Korinthe 15.

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Helaas is het geluidsbestand van deel 1 van de studie beschadigd en kan het niet worden afgespeeld.

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: