GoedBericht.nl logo
English Blog

30. Hebreeën 13:18-25

02-10-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 2 oktober 2014 in Rijnsburg

Deze avond ging het over de laatste verzen in Hebreeën 13.

18 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.
19 Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.
20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,
21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.
22 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.
23 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.
24 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italie laten u groeten.
25 De genade zij met u allen.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: