GoedBericht.nl logo
English Blog

19 Hebreeën 10:19-24

20-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 20 maart 2014 in Rijnsburg

Deze avond ging over onderstaand gedeelte uit Hebreeën 10.

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,
21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben,
22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: