GoedBericht.nl logo
English Blog

koers houden (2) – de ontmaskering

17-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 17 januari 2021 in Benthuizen

In 2 Timotheüs 3 drukt Paulus zijn medewerker Timotheüs op het hart hoe de laatste dagen van de christenheid zouden zijn. Wat begon met afwijken van de waarheid zal eindigen met het regelrecht tegenstaan van de waarheid. Illustratief voor deze gang van zaken is de rol van het feminisme, dat geringschattend spreekt over de vrouw in huis en haar naar buiten voert. Ze predikt dit als bevrijding van de vrouw maar Paulus typeert het als een in krijgsgevangenschap brengen. Met als gevolg dat men, geleid door gevoel, geen besef meer kan hebben van waarheid. Maar het einde van deze afgang is dat hun dwaasheid aan allen overduidelijk zal worden. De kerken worden leeg gepreekt. Paulus heeft deze ontwikkeling messcherp voorzegd!

Powered by RedCircle

Delen: