GoedBericht.nl logo
English Blog

Zegen – Wat Is Dat?

03-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 3 januari 2010 in 'de Heere zal voorzien' in den Haag..

Waar hébben we het over, wanneer we het woord ‘zegen’ in de mond nemen? Het is veelzeggend dat het Hebreeuwse woord voor ‘zegen’ (barak) verband houdt met ‘knielen’ terwijl het Griekse woord (eu-logia) ‘goed spreken van’ betekent. Verder is zegenen altijd synoniem voor rijk (of talrijk) maken. “De zegen des HEREN maakt RIJK…”.

In de Bijbel worden dingen “dankzeggend gezegend”. Alles waarvoor een mens dankzegt, verandert in een zegen. Voor wie GOD liefheeft is het logisch Hem in alle dingen te danken, want je weet, “dat HIJ alle dingen doet meewerken ten goede”, d.w.z. alles draagt bij aan Zijn glorieuze voornemen. Alle ‘minnen’ die wij waarnemen, zullen bij nader inzien ‘plussen’ blijken te zijn. Plussen die nog niet af waren…

God zegent rijkelijk opdat wij vervolgens zélf een zegen voor anderen zouden worden. En daardoor ontvangen we zelf alleen nog maar weer méér zegen. De zegen delen, is in werkelijkheid de zegen vermenigvuldigen! De Bijbel zegt: “De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt…!”

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: