GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus Voor Agrippa (I)

10-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 januari 2010 in 2B-Home te Zoetermeer.

Gedurende Paulus’ verblijf in Caecarea, heeft hij zich “voor koningen en stadhouders” moeten (en mogen!) verdedigen voor de aanklacht die de Joden tegen hem hadden ingebracht. In Handelingen 26 vinden wij Paulus’ verdediging voor koning Herodes Agrippa in het bijzijn van stadhouder Festus. Paulus’ twee jarige gevangenschap in de havenstad Caesarea staan (evenals de latere twee jaren in Rome) model voor de tegenwoordige tijd van de Verborgenheid. Evenals trouwens “de twee volle jaren” die Jozef ooit gevangen zat, voorafgaand aan zijn koningschap…
In Caesarea was ooit de poort opengezet naar de volkenzee (Hand.10) en het is juist in deze stad dat Paulus in veiligheid wordt gebracht vanwege de Joodse samenzwering tegen hem. Met verve doet Paulus voor de samengekomen elite zijn verhaal en maakt hij de grond erg heet onder voeten van koning Agrippa…

Powered by RedCircle

Delen: