GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus De Nazarener

27-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 27 december 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Nazareth was een piepklein stadje dat in de tijd van het OT nog niet bestond. Niettemin getuigen “de profeten” volgens Mat.2:23 dat de Messias een Nazoreeër zou zijn (Mat.2:23). En inderdaad, in Jesaja 11:1 wordt een netser (“scheut”) aangekondigd uit de afgehouden tronk van Isaï. Nadat het koningshuis van David ten onder zou zijn gegaan zou de hoop gevestigd zijn op een telg (netser) uit Davids geslacht. Nazareth ontleent hier haar naam aan. Het was een nederzetting van nakomelingen van David, die wellicht waren uitgeweken naar Galilea vanwege het vijandig-gezinde vorstenhuis in Judea. Een Nazoreeër is een zoon van David en dát verklaart de grote profetische betekenis die het NT aan deze naam toekent!

Powered by RedCircle

Delen: