GoedBericht.nl logo
English Blog

Zegels En Bazuinen

13-09-2006 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 13 september 2006 in Rijnsburg

Deze studie gaat voornamelijk over de opeenvolging van tijden en gelegenheden in het boek ‘Openbaring’. Hoe verhoudt zich dit met wat we elders bij de profeten lezen? In het bijzonder zal worden stil gestaan bij het zesde zegel, dat een scharnier-functie vervult in het eindtijdelijk gebeuren. Wat is het verschil tussen de zeven zegels en de zeven bazuinen? Wat zal plaatsvinden bij de zevende bazuin? En is dit dezelfde bazuin als “de laatste bazuin” in 1Kor.15? Enzovoort.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: