GoedBericht.nl logo
English Blog

Uw Weg Was In De Zee

30-07-2006 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 30 juli 2006 in den Haag

Deze toespraak gaat over Paulus’ loflied in Romeinen 11. Over de diepte van Gods wijsheid en kennis. Over Gods ondoorgrondelijke beschikkingen en Zijn onnaspeurlijke wegen.

Powered by RedCircle

Delen: