GoedBericht.nl logo
English Blog

vergezichten in het boek Ruth (1)

24-09-2006 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 24 september 2006 in het NH-hotel te Zoetermeer

Vanwege ongehoorzaamheid heeft Israël zwaar te lijden onder een hongersnood. In dit boek worden de lotgevallen beschreven van een Judese (lees: joodse) familie die om die reden een onderkomen zoekt in het buitenland. Maar ook daar worden ze zwaar getroffen door de hand des HEREN zodat uiteindelijk slechts een gering en verbitterd overblijfsel van hen terugkeert naar het land. Tezamen met een heidense vrouw die zich heeft gevoegd bij het volk van God: Ruth. Dit alles is een profetische heenwijzing naar onze dagen waarin we de terugkeer van het joodse volk meemaken (inclusief jodengenoten). Vanuit de diaspora naar het land der vaderen. Maar nog steeds zonder Man en Losser…
Het hoofdstuk eindigt met één hoopvolle mededeling: juist bij hun aankomst begint de gerstenoogst. Een verwijzing naar Pasen!

Powered by RedCircle

Delen: