GoedBericht.nl logo
English Blog

Wijze En Dwaze Maagden

31-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 31 augustus 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

De gelijkenis van de tien maagden is overbekend. Zelden leest men de gelijkenis echter in het licht van het voorgaande hoofdstuk (Matteüs 24). Het thema sluit aan op passages in Jesaja, Hosea maar niet te vergeten ook Hooglied, waar (in type) sprake is van Israëls Bruidegom, de komende Messias. De maagden zijn een uitbeelding van de bruid, “de dochters van Jeruzalem” die “midden in de nacht” zullen uitgaan naar de woestijn, de Bruidegom tegemoet. Dán komt het er op aan en valt er geen tijd meer te verliezen. Wie het dan ontbreekt aan het licht van het profetisch woord, zal jammerlijk omkomen en de bruiloft (het Messiaanse rijk) mislopen.
Deze presentatie plaatst de veelal als tijdloos opgevatte gelijkenis (eindigend in ‘hemel of hel’…), in de concreet-profetische setting van Israël en de eindtijd.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: