GoedBericht.nl logo
English Blog

Aangename Ont-Moeting

24-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden in jongeren-bijeenkomst op 24 augustus 2008 in het recreatiepark van Eben Haëzer te Maarn

Volgens van Dale betekent ‘moeten’: zich verplicht voelen tot. Wie iets doet omdat het moet, ervaart de taak als een belasting. De motivatie komt dan nl. van buitenaf in plaats van binnenuit. Eigenaardig genoeg komt vooral in moderne Bijbelvertalingen het werkwoord ‘moeten’ voor op plaatsen waar het beslist niet thuishoort. ‘Moeten’ klinkt dan als een valse noot in een mooi muziekstuk. Waar GOD wijst op Zichzelf als Degene die in en door ons Zijn Meesterwerk verricht, maken Bijbelvertalingen dit te vaak tot een verplicht werk van de mens. Het is hoog tijd om zulke Bijbelvertalingen te ont-moeten (zoals in ont-haasten)… Deze presentatie is een eerste aanzet daartoe.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: