GoedBericht.nl logo
English Blog

De Bloeiende Staf

17-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
studie gehouden op 17 augustus 2008 in het recreatiepark van Eben Haëzer te Maarn

Een staf spreekt in het algemeen al van opstanding (een staf dient om op te staan dan wel om staande te blijven), maar als ze dan ook nog letterlijk leven voortbrengt, dan kan de associatie helemaal niet meer missen. In Numeri 17 demonstreert GOD aan Israël wie de hogepriester van Zijn keuze is. Terwijl het nog nacht was en Israël van niets wist, lag in het binnenste heiligdom reeds de bloeiende staf. Een schitterend type van de tegenwoordige tijd, waarin de Eersteling uit de doden in het hemels heiligdom verkeert. Verborgen en aan het oog onttrokken. Het wachten is op de nieuwe dag, het moment dat “de bloeiende staf” uit het hemels heiligdom zal komen en eens en voor altijd het bewijs zal leveren van wie Israëls Messias is: de Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: