GoedBericht.nl logo
English Blog

Al Wat In De Vleeshal Te Koop Is

11-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
een tweetal studies gehouden op 11 augustus 2008 in het recreatiepark van Eben Haëzer te Maarn

Het gedeelte 1Kor.10:23-33 illlustreert treffend de marges waarbinnen de gelovige in Christus Jezus vermag te leven. Niet onder de voortdurende vraag of iets al of niet geoorloofd is, want “alles is geoorloofd”! Er is een veel hogere vraag die de gelovige zou beheersen, nl. wat is nuttig? Wat bouwt op? Wat verheerlijkt GOD?
De Korinthiërs leefden met de vraag in hoeverre men vlees dat aan de afgoden geofferd was, mocht eten. Was dat niet ‘occult belast’? Paulus laconieke reactie luidt: niet naar vragen. Want de aarde en haar volheid, is des Heren… niet het domein van de slang… De slang heeft strikt genomen geen domein of macht, hij regeert slechts bij de gratie van list en bedrog (nl. dat hij een domein heeft…). Met die leugens begon hij reeds in de hof van Eden. Tot op vandaag heeft hij met exact dezelfde leugens nog steeds veel succes…

Powered by RedCircle

Delen: