GoedBericht.nl logo
English Blog

Opzieners Op Kreta

10-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 augustus 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Door Paulus’ prediking waren in diverse steden op Kreta, gemeenten ontstaan. Nu Paulus zelf het eiland moest verlaten, laat hij Titus achter, om mannen aan te stellen die de prediking van het Woord voor hun rekening zouden nemen om daarmee Paulus’ taak voort te zetten. Opzieners zijn herders die omzien naar de kudde en hen brengt in de grazige weiden van het Woord.
Het fenomeen van een kerkeraad of broederraad is onbekend in de Schrift. De opziener die in vrijheid niets dan het Woord brengt, is gedegradeerd tot een (krampachtig naar consensus zoekend) ‘kerkeraadslid’ die die met handen en voeten gebonden is aan de raad, de synode, ‘de belijdenis’, enz. Een knecht van de kerk, dikwijls ook nog in loondienst. Met als gevolg: ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt…’. Ook in deze is de christenheid, van Rooms Katholiek tot ‘Evangelisch’, zwaar afgeweken van de gezonde richtlijnen die Paulus in zijn brieven heeft achtergelaten…

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: